Alfreda Amtmaņa Briedīša piemiņas diena - augustā

Režijas vecmeistara Alfreda Amtmaņa Briedīša personības veidošanā liela nozīme bijusi dzimtās puses jaukumam, kur "debesis viszilākās , dabas kuplums viszaļākais". Tas bijis sajūtams mākslinieka režijas darbos, to atklāj ieraksti viņa dienasgrāmatā un teātra darbinieku atmiņas.

Sarīkojums 5.augustā kļuvis par noturīgu kultūras tradīciju un svētki laika gaitā pilnveidojušies.

back to top