Apbalvojums "Alfreda Amtmaņa Briedīša prēmijas laureāts"

Sarīkojuma aizsākumi meklējami 1985.gadā ar Latvijas Nacionālā teātra ilggadējā režisora Alfreda Amtmaņa Briedīša 100. dzimšanas dienas atceres svinībām un muzeja atklāšanu viņa dzimtajā pusē Vallē  “Zvanītāju Bukas”.

Svētki kļuvuši atpazīstami, jo katru gadu 5.augustā kopā pulcina gan vietējos, gan kaimiņu pagastu ļaudis un ciemiņus no tālienes. Pasākums katru gadu tiek bagātīgi apmeklēts.

Atceres pasākuma dalībnieki tiek aicināti uz Valles ev. lut. baznīcu, kur notiek dievkalpojums un koncerts, pasākums turpinās muzeja dārzā “Zvanītāju Bukās”,  katru gadu pasākuma apmeklētājiem pārsteigumu sagādā Nacionālā teātra mākslinieki.

Kā būtiska svētku sastāvdaļa ir apbalvojuma

“Alfreda Amtmaņa Briedīša prēmijas laureāts” pasniegšana. Godalgu piešķir vienu reizi divos gados diviem Latvijas Nacionālā teātra darbiniekiem par izciliem sasniegumiem un ieguldījumu skatuves mākslā.

“Alfreda Amtmaņa Briedīša” prēmijas laureāts godalga tika iedibināta 1985.gadā

back to top