Voldemārs Šoriņš - 2007. gada Alfreda Amtmaņa Briedīša prēmijas laureāts

voldemars_sorins.jpgBIOGRĀFIJA

Dzimis 1952. gada 24. novembrī Liepājā. Bērnību pavadījis Vērgalē, kur gājis vietējā skolā.

Beidzis Liepājas 1. vidusskolu. Skolas laikā dejojis sarīkojuma un tautas dejas, piedalījies daiļlasīšanas konkursos, darbojies vokālajā kvartetā un skolas teātra pulciņā.

Absolvējis Latvijas Valsts Konservatorijas Aktiermākslas fakultātes t.s. Nacionālā teātra kursu Alfreda Jaunušana vadībā 1975. gadā, kad arī pieņemts darbā Latvijas Nacionālajā teātrī.

RADOŠĀ, PROFESIONĀLĀ DARBĪBA

Jau ar pirmajām lomām atklājis plašu aktiermeistarības ampluā - no varoņiem līdz raksturlomām. Līdzīgi kā vairāki citu paaudžu aktieri, tieši Voldemārs Šoriņš jaunības lomās ir tas, kas ar savu personību iezīmē sava laika varoņa tēlu - viegli ironisku intelektuāli, kas tādējādi slēpj gana romantisku pasaules skatījumu, kas gana ideoloģizētajā padomju pasaulē bija pieņemami vien tad, ja romantika skāra pasaules pārveidošanas plānus un neskartu zemju apgūšanu.

Šoriņa romantika izpaudusies arī kopā ar kursabiedriem veidotajos poētiskajos vakaros, kur skan pašu un atzītu dzejnieku vārsmas pašu radītās kompozīcijās.

Brieduma gados Voldemārs Šoriņš pievēršas režijai, bet radošo piepildījumu gūst galvenokārt ārpus oficiālā teātra repertuāra. 

Kopā ar kolēģi Zigurdu Neimani bijis arī viena no pirmajiem Latvijas TV seriāliem “Dzīvoklis” (1997 - 2001) scenārija autors un režisors. Režisējis muzikālus vasaras koncertiestudējumus “Pūznis”.

Jaunākā laika lomās spilgti izpaužas Voldemāra Šoriņa artistiskums un elegance, liekot lietā gan dzīves, gan skatuves pieredzi un radot ap sevi noslēpumaina klusētāja oreolu - protot uz skatuves atklāt varoņa pārdzīvojumus, bet allaž atstājot ko nepateiktu, kas rada intrigu un līdzpārdzīvojumu.

Lomas kino: Valdis (“Ilgais ceļš kāpās”).

Režijas darbi Nacionālajā teātrī: Dž. Patrika “Dīvainā misis Sevidža”, 2002, R.Blaumaņa “Ugunī”, 2003 u.c.

Balvas: 2000. gadā nominācija Gada aktieris par Veļikatova lomu (“Talanti un pielūdzēji”). 2010. gadā nominācija Gada aktieris par Voldemāra lomu (“Topdogi“) un Trimdas Kārļa Ulmaņa lomu (“Vadonis”).

Zigurds Neimanis - 2007. gada Alfreda Amtmaņa Briedīša prēmijas laureāts

zigurds_neimanis.jpgBIOGRĀFIJA

Dzimis 1947. gada 3. martā.

Mācījies Rīgas 8. pamatskolā. Studējis Ģeogrāfijas fakultātē un no 1966. gada strādājis Nacionālajā teātrī par rekvizitoru. 1975. gadā beidzis Konservatorijas Teātra fakultāti un uzsācis darbu Nacionālajā teātrī kā aktieris. Līdz studiju beigšanai piedalījies izrādēs kā ārštata aktieris, pēc studiju beigšanas līdz pat 2000. gadam strādājis teātra pamattrupā.

RADOŠĀ, PROFESIONĀLĀ DARBĪBA

Pēc fakultātes beigšanas nospēlējis daudz raksturlomu un arī dažas t.s. varoņu lomas. no kurām noteikti jāmin Imants “Aijā, žūžū, bērns kā lācis”, Miša Zemcovs “Cietsirdīgajās spēlēs” un Ričards Lauvassirds “Lauva ziemā”, kā arī Ābrams “Skroderdienās”. Tomēr pēc Latvijas neatkarības atgūšanas veiksmīgi sevi realizējis dažādos ārpus teātra projektos, 2000. gadā izvēloties “ārštata” aktiera statusu.

Kopā ar Voldemāru Šoriņu darbojies dažādos projektos ārpus teātra, tajā skaitā piedaloties un veidojot humora un satīras projektus. 90. gados vairāk nekā desmit gadus rīkoja populāro aktieru brīvdabas humora festivālu "Pūznis" Baldones estrādē.

Bijis viens no scenārija autoriem un režisoriem LTV seriālam "Dzīvoklis", arī viens no scenārija autoriem un dialogu autoriem LTV seriālā "Neprāta cena". 

back to top